ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ม.อ.สุราษฎร์ธานี เป็นผู้แทนกล่าวสุนทรพจน์ ในงานเลี้ยงฉลองโอกาสครบรอบ 75 ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ
    นายฌานพล วิโสจสงคราม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทน UNODC Youth Candidate (United Nations Office On Drugs and Crime Youth Candidate) กล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงรับรองเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 75 ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ (United Nations – UN) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ