ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันฮาลาล ม.อ. เปิดศูนย์การเรียนฯ หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล (Halal System Management) พัฒนากำลังคนด้านฮาลาลให้กับประเทศ
    สถาบันฮาลาล ม.อ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ เปิดอาคาร “ศูนย์การเรียนภาคปฏิบัติ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธาน อาจารย์ไพศาล พรหมยงค์ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ ท่านอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวให้โอวาท นายดำรง พุฒตาล ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวแสดงความยินดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล กล่าวรายงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 64    สำหรับอาคารศูนย์การเรียนภาคปฏิบัติ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ จะใช้เป็นสถานที่เรียนภาคปฏิบัติของหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล (Halal System Management) ในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านฮาลาลให้กับประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านฮาลาล ทั้งภาครัฐ เอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับนักศึกษา ผู้ที่ว่างงาน และผู้สนใจที่จะเรียนรู้งานด้านการจัดการระบบกิจการฮาลาลอีกด้วย

    ทั้งนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก H.E. Ms. Muna Abbas Mahmood Radhi เอกอัครราชทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย นายฐานิศร์ ณ สงขลา อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ สื่อมวลชน ผู้ประกอบการ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน