ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือ สงขลา เอฟซี ลงนามความร่วมมือ พัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ สโมสรฟุตบอลสงขลา เอฟซี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกีฬา โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายพงศรัญ อินทุเศรษฐ กรรมการบริษัท สงขลา เอฟซี จำกัด ร่วมลงนาม นายธิติกร เทพกูล ผู้บริหารสงขลา เอฟซี นายวรรณโน สนธิพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ ลงนามเป็นพยาน และมีคณะผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64    สำหรับการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กับ สโมสรฟุตบอลสงขลาเอฟซี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล ร่วมกันพัฒนาและนำทักษะการเรียนการสอนกีฬาฟุตบอล ที่เป็นมาตรฐานมาฝึกซ้อมให้กับนักศึกษา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนและการฝึกซ้อมจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เสริมสร้างทักษะและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของนักศึกษา ในการเป็นนักฟุตบอลในอนาคตควบคู่กับการศึกษา ตลอดจนสร้างโอกาสในการศึกษาแก่เยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้เป็นความร่วมมือในการพัฒนาด้านกีฬาควบคู่กับการเปิดโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงการร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ ระหว่างสองหน่วยงาน ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย รวมถึงเยาวชนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอล 

    ด้าน นายธิติกร เทพกูล กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดสงขลามีทักษะความรู้ด้านการกีฬาและการศึกษา ซึ่งเยาวชนจะได้มีความรู้ด้านกีฬา นำไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศ และระดับโลกในอนาคตข้างหน้าต่อไป