ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในกิจกรรม Virtual U.S. Speaker Program กับ Scott Worden
    สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Virtual U.S. Speaker Program กับ Scott Worden ผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญจาก Afghanistan and Central Asia Programs สถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกา (Unites States Institute of Peace: USIP) หัวข้อ "Violence and Peace in Afghanistan: Different Perspectives" (ความรุนแรงและสันติภาพในอัฟกานิสถาน : มุมมองที่แตกต่าง) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 10.30 น. ผ่านทาง Zoom application

*มีการแปลภาษาอังกฤษ-ไทยตลอดการบรรยาย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเพื่อรับ Zoom link ได้ที่ https://forms.gle/LhQVHMuHX2QpJAqV9

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 074 28 9450

    ท่านสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมการบรรยายพิเศษอีก 5 ครั้ง จากนักวิชาการชาวต่างประเทศที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานและการทำวิจัยในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งและสันติภาพ ในโครงการ IPS Special Lectures on Peace and Conflict Issues ของสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทางเพจ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ CSCD - PSU Pattani