ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 โดยในปีนี้ วิทยาเขตปัตตานีเป็นเจ้าภาพจัดงานทอดกฐินสามัคคี ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดคลองช้าง ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อสมทบทุนปรับปรุงโรงฉันและระบบไฟฟ้าภายในวัดคลองช้าง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานถวายองค์กฐิน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ รวมยอดเงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทรา เป็นเงินจำนวน 780,010 บาท