ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันรูสะมิแล
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันรูสะมิแล เพื่อรำลึกถึงวันแรกที่บุคลากรและนักศึกษาเดินทางมาอยู่ที่วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2511 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564
กิจกรรม “Rusamilae Run 2021” วิ่งเก็บระยะทางแบบ Virtual Run ระยะทาง 99 กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564
เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

เวลา 09.00 น. กิจกรรม “ประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์” ณ ห้องประชุมวิจารณ์ศุภกิจ ชั้น 3 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับ

พิธีมอบทุนการศึกษา เงินบริจาค และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่โรงเรียนบ้านรูสะมิแล มูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าปัญญาเลิศ (บ้านบานา) และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านทักษิณยะลา

เวลา 14.00 - 15.00 น. กิจกรรม “ศิษย์เก่าเกียรติยศ ม.อ.ปัตตานี” ผ่านระบบ Zoom และ Facebook PSU Pattani Alumni

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10.00 - 15.00 น. กิจกรรม “ฟุตซอลลูกศรีตรังคืนถิ่น ครั้งที่ 4” ถ่ายทอดสดทาง Facebook PSU Pattani Alumni และ Facebook : Prince of Songkla University, Pattani Campus

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10.00 -12.00 น. กิจกรรม “Rusamilae Live 2021” ถ่ายทอดสดทาง Facebook PSU Pattani Alumni และ Facebook : Prince of Songkla University, Pattani Campus

    ผู้ประสงค์จะสมทบทุนและเครื่องอุปโภคบริจาค สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ งานสารบรรณ อำนวยการ และการประชุม สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่บัดนี้ – เวลา 12.00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โทร.09 1883 2564, (ภายใน) 5152-5155