ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย เยือน ม.สงขลานครินทร์
    H.E. Mrs. Helene Budliger Artieda เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย และคณะเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเข้าร่วมหารือ และเยี่ยมชมโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อาทิ ศูนย์บำบัดทดแทนไตเรื้อรัง ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด อาคารเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาค TrueBeam หอผู้ป่วยบริการพิเศษ และศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center) โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564    การเยือนของคณะดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความร่วมมือกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยทางบริษัท Roche ซึ่งเดินทางมาพร้อมคณะมีความสนใจทางด้านการวินิจฉัยและการพัฒนาการรักษามะเร็ง (เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งตับและมะเร็งปอด), Telemedicine, การวินิจฉัยและการรักษาขั้นสูง และการปลูกถ่ายอวัยะวะต่างๆ