ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์โครงการพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
    ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ จัดโดย สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาหรับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 - 22.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

- ลงทะเบียนอบรมฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร
- เงื่อนไขต้องผ่านการทดสอบแบบประเมินระดับความสามารถภาษาอาหรับเบื้องต้น
* รับจำนวนจำกัด