"/> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญร่วมกิจกรรม "Rusamilae Run 2021" วิ่งถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9
    ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม Rusamilae Run 2021 ภายใต้ Theme ชาวสน 9 ต้น รูสะมิแล วิ่งถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2654 

    อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า กิจกรรม Virtual Run เป็นกิจกรรมการวิ่งเพื่อรำลึกถึงวันแรกที่คณาจารย์และนักศึกษาได้เดินทางถึงวิทยาเขตแรก ณ รูสะมิแล และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 ซึ่งการวิ่ง Virtual Run เป็นการวิ่งเก็บระยะสะสมให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด ไม่จำเป็นต้องทำจบในครั้งเดียว ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา จะสวนสาธารณะ ลู่วิ่งไฟฟ้า งานวิ่งต่างๆ


    ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ระยะทาง 99 กิโลเมตร ค่าสมัคร 299 บาท และประเภทไม่วิ่ง รับเสื้ออย่างเดียว ค่าสมัคร 349 บาท โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถส่งผลกิจกรรมได้ที่ https://vr.thai.run/rusamilaerun2021 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564

    ผู้สนใจสมัครร่วมกิจกรรมผ่านเวปไซต์ https://race.thai.run/rusamilaerun2021 ตั้งแต่บัดนี้ - 9 พฤศจิกายน 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี โทร. 089-8762207 หรือ Facebook page : RusamilaeRun2021