ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือ ม.ทักษิณ และ มทร.ศรีวิชัย จัด “หลบเรินไม่ได้ แห่หมฺรับออนไลน์กันหวา”
     คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญชวนร่วมอนุรักษ์มรดกใต้ สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ “หลบเรินไม่ได้ แห่หมฺรับออนไลน์กันหวา” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ


    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้และคาบสมุทรสยาม-มลายู ร่วมกันตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน พันธกิจสำคัญ คือ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  โดยได้ร่วมกันจัดโครงการสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ     สำหรับปี พ.ศ.2564 นี้ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “หลบเรินไม่ได้ แห่หมฺรับออนไลน์กันหวา” เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ลูกหลานไม่ได้เดินทางกลับบ้านเกิด ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ผ่านทางเว็บไซต์น้ำชุบ.คอม https://naamchoop.com/ หรือใช้ โทรศัพท์มือถือ สแกน QR code ก็จะสามารถร่วมกิจกรรมแห่หมฺรับออนไลน์ได้ ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 โดยมี รูปแบบหมฺรับให้เลือก 6 แบบ รวมทั้งสามารถ สนุกกับการเลือกของตกแต่ง พร้อมเขียนคำอธิษฐาน และได้รับความรู้ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จากเว็บไซต์น้ำชุบ.คอมทำบุญเดือนสิบ เป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งที่ชาวภาคใต้ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบัน จากความเชื่อว่า ในปลายเดือน 10 พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และญาติพี่น้องซึ่งล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่มีบาปตกนรกอยู่ ซึ่งเรียกว่า “เปรต” จะได้รับการปล่อยตัวให้ขึ้นมาพบลูกหลานและญาติพี่น้องของตนในเมืองมนุษย์ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 และให้กลับไปอยู่เมืองนรกดังเดิมในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ชาวบ้านจึงจัดให้มีการทำบุญเป็นประเพณีขึ้นในวันดังกล่าว เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และญาติพี่น้องตลอดจนผู้ที่ล่วงลับ อีกทั้งแสดงความชื่นชมยินดีในโอกาสที่ได้รับผลิตผลทางการเกษตร ร่วมกันถวายอาหารแก่ภิกษุสงฆ์ในช่วงฤดูฝน และสนุกสนานรื่นเริงประจำปีร่วมกัน