ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการนำเสนอราคาซื้อแท็บเล็ต จำนวน 90 เครื่อง
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการนำเสนอราคาซื้อแท็บเล็ต จำนวน 90 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะซื้อแท็บเล็ต จำนวน 90 เครื่อง.pdf