ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการนำเสนอราคาจ้างงานจัดทำชั้นเหล็กสำหรับวางเอกสารที่ตึกอาคาร 10
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการนำเสนอราคาจ้างงานจัดทำชั้นเหล็กสำหรับวางเอกสารที่ตึกอาคาร 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะชั้นเหล็ก.pdf