ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเบาะสนามกีฬาปันจักสีลัต จำนวน 75 แผ่น
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเบาะสนามกีฬาปันจักสีลัต จำนวน 75 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะเบาะสนามกีฬา.pdf