ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้ไขเสริมโครงสร้างเสาตอม่ออาคารแฟลต อ.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้ไขเสริมโครงสร้างเสาตอม่ออาคารแฟลต อ.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศเชิญชวนแก้ไขเสริมโครงสร้างเสาตอม่ออาคารแฟลต อ.9.pdf
  เอกสารประกวดราคาแก้ไขเสริมโครงสร้างเสาตอม่ออาคารแฟลต อ.9.pdf
  ราคากลาง แบบบก01แก้ไขเสริมโครงสร้างเสาตอม่ออาคารแฟลต อ.9.pdf