ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ม.สงขลานครินทร์ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2021
    ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” PERSON OF THE YEAR 2021 สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย  โดยพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร เพื่อยกย่องผู้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม ส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป