ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ จับมือ อบจ.สุราษฎร์ฯ และ รพ.ทักษิณ เปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีน
    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมศูนย์บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฉีดวัคซีนดังกล่าว