ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญร่วมอบรม “การสอนภาษาและวรรณคดีไทยวิถีใหม่ในสถานการณ์วิกตโควิด” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
    กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์ภาษาไทยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา “การสอนภาษาและวรรณคดีไทยวิถีใหม่ในสถานการณ์วิกตโควิด” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2564

    ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ที่ http://bit.ly/huso-kruthai2021 ตั้งแต่บัดนี้ – 20 สิงหาคม 2564 หรือเมื่อครบตามจำนวนที่กำหนด โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี หรือ เพจ ชมรมครูภาษาไทยภาคใต้ : https://www.facebook.com/kruthaitai ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
   
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณริฏวาน หะมิดง โทร. 084-3135-398 อีเมล : ridwan.h@psu.ac.th