ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ เปิดตัว “นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย”
    มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ โดย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี เปิดตัว “นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่นักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค้นพบ ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี และเป็นจุดเช็คอินใหม่ เอาใจสายถ่ายภาพ และผู้ที่ชื่นชอบงานจิตรกรรมภาพวาดศิลปะควบคู่กับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในคาบสมุทรไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวเชิญชวนเยี่ยมชมจุดเช็คอินใหม่ โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook fanpage / YouTube : PSUconnext เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 64


    รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข กล่าวว่า งานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง นิทรรศการ “ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย” ณ บริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ มีต้นแบบมาจากสัตว์เด่น และน่าสนใจ จากการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ของพิพิธภัณฑ์ฯ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี บางชนิดเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยบุคลากรของพิพิธภัณฑ์ฯ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บางชนิดพบเฉพาะถิ่นในภาคใต้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์หายาก หรือมีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ นก ค้างคาว หนู สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก แมลง ปู และแพลงก์ตอน เป็นต้น ซึ่งการถ่ายทอดภาพวาดจะอ้างอิงสีสันและลวดลายของสัตว์ธรรมชาติ แต่อาจมีการดัดแปลงท่าทางของสัตว์จากภาพต้นแบบบ้าง เพื่อให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับภาพมากขึ้น    เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยใช้เวลาศึกษาในธรรมชาติเป็นปีๆ และนำมาสรุป ร้อยเรียงไว้ในเส้นทางเป็นเรื่องราวของนิทรรศการ ซึ่งมีตัวอย่างจริงจัดแสดงและเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง เพื่อให้น้องๆ และผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ กล่าวว่า ขอเชิญชวนบุคลากรและบุคคลทั่วไป มาเยี่ยมชมจุดเช็คอินใหม่ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ เอาใจสายถ่ายภาพ และผู้ที่ชื่นชอบงานจิตรกรรมภาพวาดศิลปะควบคู่กับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในคาบสมุทรไทย อาทิ สัตว์มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ ค้างคาว นกเงือก นกชนหิน หนูพุก ตุ๊กกาย โลมา และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ มดไม้ยักษ์ ผีเสื้อ ปู แพลงก์ตอนสัตว์ และอื่นๆ ภายใต้แนวคิดความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย ซึ่งสามารถถ่ายภาพมุมสวยๆ กับสิ่งมีชีวิตเสมือนจริงสามมิติบนผนังอาคารได้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมภาพวาด ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19    ภายในงานมีการบรรยายนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย ทั้งกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง โดยนักวิจัยของพิพิธภัณฑ์ฯ ประกอบด้วย ดร.พรรณี สะอาดฤทธิ์, นายเรืองฤทธิ์ พรหมดำ, ดร.อับดุลเลาะ ซาเมาะ, นางณัฐรดา มิตรปวงชน, ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข และ นางสาวอวัศยา พิมสาย พร้อมกิจกรรมตอบคำถามลุ้นของรางวัลต่างๆ อีกด้วย

    รับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ : https://fb.watch/7pMmpMxdkX/