"/> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญร่วมอบรม "PDPA กฎหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการควรรู้" และ "พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ใหม่) กับการแก้ปัญหาช่วงโควิด"
    ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม ในหัวข้อ "PDPA กฎหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการควรรู้" และ "พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ใหม่) กับการแก้ปัญหาช่วงโควิด" ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. ลงทะเบียนได้ทาง : https://forms.gle/VSpfvDqZzwfLCNd5A สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-7485-9526 (หมายเลขภายใน 02-1904)