ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาแนะนำแนวทางการขอทุน
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา หัวข้อ แนะนำแนวทางการขอทุน "異能vation" (Inno-vation) จากสถาบัน NICT Asia Center บรรยายโดย Mr.Takahiro KONO (Director), Mr. Hosono, First secretary of Embassy of Japan in Thailand และ Ms. Patsasi, mediator co., ltd. ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. ผ่านระบบ Zoom (Meeting ID: 999 003 0040 หรือ diispsu Passcode: 2088)