ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ปฐมนิเทศออนไลน์ เน้นสร้างนักศึกษาคุณภาพ มีจิตสาธารณะ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี  วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564  โดยมีการ Live ผ่าน facebook : กองพัฒนานักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2510 นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564 นี้ ถือเป็นรุ่นที่ 55 ซึ่งมีนักศึกษาใหม่รวม 5 วิทยาเขต กว่า 8,000 คน ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

    สงขลานครินทร์มีการทำงานที่เชื่อมโยงกันทั้ง 5 วิทยาเขต ภารกิจหลักคือการสร้างคนดีมีคุณภาพ สร้างอนาคตให้กับประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นจะได้พัฒนาตนเอง ทั้งในแง่ความรู้ ทักษะที่จำเป็นต่างๆ ในอนาคต ซึ่งการศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นมีความแตกต่างกับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาพอสมควร เนื่องจากในมหาวิทยาลัยเน้นความรู้เชิงปฎิบัติ เน้นการศึกษาที่ต้องคิดวิเคราะห์และไตร่ตรองเป็นส่วนใหญ่

    ลูกสงขลานครินทร์ทุกคนยึดถือหลักปณิธานของพระราชบิดา “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” อุทิศตนเพื่อสังคม มีจิตอาสา ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มหาวิทยาลัยจะปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นประชากรของโลกที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร สามารถทำงานได้ทั่วโลก มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนมีความเข้าใจในความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่างๆ 

    ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในหมู่มาก เชื่อว่าเมื่อทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น นักศึกษาจะได้เข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มาทำกิจกรรมร่วมกัน และเข้ามาอาศัยในหอพักได้อย่างเต็มรูปแบบ 

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขตมีมาตรฐานและคุณภาพที่จะพัฒนานักศึกษา สร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาภาคใต้ พัฒนาประเทศไทย รวมถึงการสร้างให้ลูกสงขลานครินทร์ทุกคนเป็นคนที่สังคมไว้วางใจ เป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคม สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ

    “ขอให้มั่นใจว่าสงขลานครินทร์จะจัดการเรียนการสอนที่เน้นความรู้อันจะเกิดขึ้นจริงแก่นักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความสามารถจริง ออกไปทำงานได้จริง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน ที่พร้อมจะเข้ามาพัฒนาตน เป็นลูกพระบิดาที่มีเกียรติ มีความภาคภูมิใจในการออกไปทำงานเพื่อสังคมในอนาคต ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนที่สงขลานครินทร์ เรียนได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้” อธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย    ภายในงานมีการพูดคุยในหัวข้อ “ใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็น Smart Student” กับอาจารย์รุ่นใหม่ สาย Tiktok ที่ไม่มีใครไม่รู้จัก English with AJ Ice เจ้าของรางวัล "สุดยอดครูดีเด่น" จากแคมเปญ TikTok University ที่มียอดติดตามกว่า 1.5 ล้านคน อ.ไอซ์ ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล 

    และหัวข้อ “happy life ในรั้วมหาวิทยาลัย” กับดารา นักแสดง ดีเจ พิธีกร และเจ้าของสถาบันสอนภาษาอังกฤษชื่อดัง ANGKRIZ อ.ลูกกอล์ฟ คุณคณาธิป สุนทรรักษ์    พร้อมทั้ง การพูดคุยกับรุ่นพี่นักศึกษาสายวิทย์สุขภาพ สายสังคมศาสตร์ และสายวิทย์-เทคโนฯ ตลอดจน การแนะนำองค์การบริหารองค์การนักศึกษา / สภานักศึกษา / คณะกรรมการหอพักนักศึกษา และกิจกรรมตอบคำถาม ลุ้นรับรางวัลตลอดรายการอีกด้วย