ข่าวชาวสงขลานครินทร์

แนะนำ คู่มือบริการด้านระบบ IT ม.อ. สำหรับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาทุกชั้นปี
    แนะนำบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.อ. สำหรับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาทุกชั้นปี โดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. มีบริการ ดังนี้

▪️บริการบัญชี PSU Passport (บัญชีผู้ใช้สำหรับใช้ในการลงชื่อ (Sign In) เข้าใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

▪️ ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) 
(ลงทะเบียน, ค้นหารายวิชา, ค้นหาตารางสอบอาจารย์, ประวัติส่วนตัว, ผลการลงทะเบียน, ผลการเรียน, วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์, ตารางเรียน, ตารางสอบ, Payment, บริการระบบจำลองผลการเรียน, บริการด้านการเงิน, บริการด้านห้องสมุด)

▪️ บริการอีเมล Microsoft 365 (@email.psu.ac.th) 
(มีชุดเครื่องมือ Mail, OneDrive, Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote), SharePoint, Teams ฯลฯ)

▪️ บริการอีเมล Google Workspace for Education (@psu.ac.th) 
(ชุดเครื่องมือ Gmail, Drive, Docs/Sheets/Slides, Photo, Calendar, Meet, Sites ฯลฯ)

▪️ บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Microsoft Windows, Azure Dev Tools for Teaching)

▪️ บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(อินเทอร์เน็ต, เครือข่ายไร้สาย (PSU WiFi), เครือข่ายไร้สาย Eduroam และบริการโปรแกรม PSU VPN ฯลฯ)

▪️บริการ Web Hosting (บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน/ชมรม และนักศึกษา)

▪️ ระบบรับแจ้งปัญหาและรับแจ้งความต้องการต่างๆ ในการใช้งานบริการ IT ของ ม.อ.

▪️ บริการวิชาการ
(บริการอบรมคอมพิวเตอร์, บริการเช่าห้องอบรม-สัมมนา, บริการศูนย์สอบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (PSU-Cop Test), บริการเช่า Notebook และบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ (IT Services))

▪️ บริการ Help Desk 
(แนะนำการใช้งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ม.อ. เพื่อช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรของ ม.อ. สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ... สถานที่ให้บริการ Help Desk ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น.)

อ่านข้อมูลได้จากคู่มือบริการ ได้ที่ https://diis.psu.ac.th/manual-student-2564

เว็บไซต์สำนักนวัตกรรมดิจิทัลฯ https://diis.psu.ac.th
เพจเฟซบุ๊กสำนักนวัตกรรมดิจิทัลฯ https://www.facebook.com/PSUDIIS