ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐาน GMP (GHP) HACCP”
    สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐาน GMP (GHP) HACCP”

ประกอบด้วย
- มาตรฐาน GHP คืออะไร?
- ข้อกำหนดของ GHP ที่ต้องนำไปปรับใช้
- กิจการที่ต้องใช้มาตรฐาน GHP/HACCP
- การเตรียมตัวเพื่อขอรับมาตรฐาน GHP/HACCP

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ปิดรับสมัครวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1hKzp0gDjRX2K7zIJRNNPcQRwfaK33a-0dgmN8QsyJqM/viewform?fbclid=IwAR27CO8mLkVXFHb_HQhlixnw1h65clsWS5qbYQwfNdffcSiYboHcczPo0hY&edit_requested=true#responses

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/OILPSU 
Tel. 0-7485-9521, 0-7485-9522