ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน AIYC 2024 ภายใต้หัวข้อ “ASEAN Youth Volunteerism for SDGs”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปิดการแข่งขัน ASEAN Intervarsity Youth Competition 2024 (AIYC 2024) ภายใต้หัวข้อ “ASEAN Youth Volunteerism for SDGs” พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2567 โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน Speech Contest, ASEAN Quiz และ Hackathon ซึ่งมีนักศึกษาจาก 3 ประเทศ ประกอบด้วย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย รวม 10 มหาวิทยาลัย จำนวน 45 คน เข้าร่วม โดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลพร้อมกล่าวปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567

สำหรับผลการแข่งขัน มีดังนี้
รางวัลการแข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (Speech Contest) ชิงรางวัล ดร.ถนัด คอมันตร์ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ
- Ms. Su Lwin Lwin Thaw Mae Fah Luang University รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- Mr. Adam Bin Mohd Hafiz Universiti Teknologi MARAรองชนะเลิศอันดับ 5
- Ms. Chantaphitchaya Sriyaphai Prince of Songkhla University- Ms. Khansa Poetry Herdiana Universitas Gadjah Mada


- Ms. Nurlaila Bula Fatoni University- Ms. Siti Nur Salsabila. Universitas Sumatera Utara- Mr. Thanawit Choojan Thaksin Universityรางวัลการแข่งขันตอบคำถามอาเซียน (ASEAN Quiz) ระดับอุดมศึกษา ชิงรางวัล ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ
Team: AIYC3: Universitas Gadjah Mada Indonesia 
- Mr. Sandy Raya Raditya
- Ms. Dhea Praja Guptaรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
AIYC7: Burapha University Thailand 
- Ms. Jaruwan Mokkhuntod 
- Ms. Bussaba Boonpun