ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ตรัง ร่วมกับ Huawei นำร่องฝึกอบรม ภายใต้โครงการ Huawei ICT Academy ขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ บริษัท Huawei เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมอบรมนำร่องภายใต้โครงการ Huawei ICT Academy เตรียมเปิดหลักสูตรด้าน IT Infrastructure และเทคโนโลยี พร้อมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ PSU-Huawei ICT Academy เพื่อร่วมผลักดันและขับเคลื่อนกำลังคนด้านดิจิทัลดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ร่วมกับ บริษัท Huawei เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เพื่อขับเคลื่อนกำลังคนด้านดิจิทัล โดยจะมีการเปิดหลักสูตรด้าน IT Infrastructure และเทคโนโลยี จำนวน 8 หลักสูตร (Modules) ซึ่งจะผนวกหลักสูตรของ Huawei ให้เข้ากับคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ที่บุคคลทั่วไปทั้งนักเรียนและนักศึกษาสามารถเรียนครบทั้ง 8 Modules พร้อมใบประกอบวิชาชีพ สามารถรองรับการทำงานได้ทั่วโลก และยังนำมาเทียบเป็น degree หรือ ปริญญาตรีได้ ซึ่งผู้ที่จบการศึกษาในระดับ ปวส. และต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสามารถมาเรียนในหลักสูตรนี้และเทียบโอนวุฒิระดับปริญญาตรีได้ ถือเป็นการพัฒนากำลังคนด้านไอทีในรูปแบบหนึ่ง

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ยังร่วมกับ บริษัท Huawei เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ PSU-Huawei ICT Academy ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยแห่งคุณค่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่สังคม เพื่อเป็น Institution ระดับโลก โดยการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ทัดเทียมในระดับนานาชาติ และเพิ่มจำนวนนักศึกษา ทั้งนี้ ทางบริษัท Huawei จะมีการสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์ไอทีซัพพอร์ทเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นแลปเซิร์ฟเวอร์ปฏิบัติการด้านไอทีของ Huawei นอกประเทศจีนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง“ถือเป็นโอกาสสำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในการขับเคลื่อนด้านดิจิทัลสำหรับคนยุคใหม่ ซึ่งจะเป็นการพัฒนากำลังคนในศาสตร์ใหม่ โดยความร่วมมือในครั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2567 นี้ และคาดว่าจะมีเวทีไปนำเสนอโครงการนี้ที่กรุงเทพฯ และเซี่ยงไฮ้ จึงนับว่าเป็นโอกาสดีที่ทางจังหวัดตรังจะมีศูนย์เรียนรู้ชั้นนำทางด้านดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลให้แก่ประเทศต่อไป” รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง กล่าว