ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ครั้งแรก! ม.อ. อนุญาต เอกชน ใช้สิทธิในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PSU e-Document พร้อมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลต่อสาธารณะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ จัดงานเปิดตัว PSU e-Document ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ PSU e-Document ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กับ บริษัท สยามดีแอพ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ผศ. ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวต้อนรับ รศ. ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานโครงการ ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.นที เทพโภชน์ ประธานกรรมการบริษัท สยามดีแอพ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแถลงข่าวและลงนามทำสัญญาอนุญาต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สำนักงานใหญ่) อาคารลาดพร้าว ฮิลส์ ชั้น 7 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567
ภายในงานมีการ เสวนา “PSU e-Document ตอบโจทย์การบริหารจัดการองค์กรอิเล็กทรอนิกส์ของท่านได้อย่างไร” โดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาลข้อมูลและที่ปรึกษาโครงการ รศ. ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนางสาวขนิษฐ์ ผาทอง ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และนำเสนอการใช้งานและผู้ใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์กล่าวเกี่ยวกับการใช้งาน PSU e-Document ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นครั้งแรกที่ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ PSU e-document ได้เป็นบริการดิจิทัลที่พร้อมให้บริการเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและความร่วมมือสำคัญกับภาคเอกชน บริษัท สยามดีแอพ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ PSU e-document นี้ไม่เพียงแสดงถึงความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงานพันธมิตร และภาคเอกชน ทำให้เราสามารถสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มจากมหาวิทยาลัย ส่งต่อสู่การใช้ประโยชน์ของส่วนรวม อันเป็นภารกิจสำคัญ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ยึดถือมาโดยตลอด