ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เดินหน้าเพิ่มศักยภาพการให้การปรึกษา ตามหลัก BASIC CBT แก่บุคลากรด้านพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย บ้านวัยใสสงขลานครินทร์ (PSU HomeCare) งานวินัย สุขภาวะและพัฒนาอาชีพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดโครงการ Mental Skills Module 2 ตอน BASIC CBT Counseling ก้าวแรกสู่การเป็นที่ปรึกษา โดยมี ผศ. ชุติพร จิโรจน์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร วิทยากร และบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567โครงการ Mental Skills Module 2 ตอน BASIC CBT Counseling ก้าวแรกสู่การเป็นที่ปรึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการให้การปรึกษาเบื้องต้นด้วยหลักการ BASIC CBT รวมถึงฝึกทักษะในการสังเกต ประเมิน ให้คำแนะนำ และส่งต่อนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะสม 
โครงการนี้จะช่วยสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษาเบื้องต้น ก่อนส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญ อันจะส่งผลดีต่อการเรียนและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาต่อไป ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้และฝึกทักษะการให้การปรึกษาด้วยหลักการ Basic Cognitive Behavioral Therapy: BASIC CBT ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสังเกต ประเมิน ให้คำแนะนำ และส่งต่อนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่พร้อมดูแลด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาอย่างเหมาะสม ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการเรียนและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำพามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Healthy University อย่างแท้จริง