ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือเจสซี่มัม และชาร์แมช คอสเมด ร่วมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ. ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร ผู้จัดการโครงการการจัดการงานวิจัยเพื่อศึกษาการยกระดับงานนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม (Innovation To Industries, ITI) ตัวแทนจาก บริษัท เจสซี่มัม จำกัด และบริษัท ชาร์แมช คอสเมด จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นำไปใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจได้จริง และสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 215 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์