ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ผนึกร่วมหน่วยงานภาครัฐ มุ่งต่อยอดงานวิจัยพัฒนายาจากพืชกระท่อมใช้บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัต แก้วประดับ อธิการบดี ลงนามบันทึกความเข้าใจ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อมแบบครบวงจรสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ (การต่อยอดงานวิจัยพัฒนายาจากพืชกระท่อมเพื่อใช้บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด) ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. อธิบดีกรมการแพทย์ และผู้อำนวยการสถาบันสำรวจและควบคุมพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส. เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 67