ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จำนวน 1 งาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ.pdf