ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างเครือข่ายประจำพิพิธภัณฑสถานฯ จำนวน 1 งาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างเครือข่ายประจำพิพิธภัณฑสถานฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างเครือข่ายประจำพิพิธภัณฑสถานฯ.pdf