ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา).pdf