ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ปั้นหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า มุ่งมั่นพัฒนากำลังคน รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี และ รศ. ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (NETH) พร้อมด้วย บริษัท โตโยต้า ทูโช เด็นโซ่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (TDET) ได้มีการลงนามความร่วมมือ ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” เมื่อปี 2566 ที่ผ่านมา เพื่อมุ่งหวังให้ได้กำลังคนที่มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวิเคราะห์ และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่