ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศเปิดประมูลขายทอดตลาดวัสดุรีไซเคิลในระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2567
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเปิดประมูลขายทอดตลาดวัสดุรีไซเคิลในระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2567 รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศเปิดประมูลขายทอดตลาดวัสดุรีไซเคิล.pdf