ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้ง ณ ห้องอบรม ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้ง ณ ห้องอบรม ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 6 รายการ.pdf
  _เอกสารประกวดราคา 1.pdf
  _เอกสารแนบราคากลาง.pdf
  _บก.06.pdf