ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  _ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ.pdf