ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ครบอายุการใช้งาน ไม่สามารถใช้งานได้ ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ครบอายุการใช้งาน ไม่สามารถใช้งานได้ ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ครบอายุการใช้งาน.pdf