ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักวิจัย ม.อ. คว้า 6 รางวัลระดับนานาชาติ “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลังคว้า 6 รางวัลระดับนานาชาติ จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายในงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” จัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 17 - 21 เมษายน 2567 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย เผยแพร่ผลงานวิจัยให้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก