ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. รับมอบรถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้า 100% จากหาดทิพย์ ร่วมสนับสนุนการขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี รศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ และบุคลากร ร่วมรับมอบรถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้า รุ่นใหม่ หรือ EV (Electric Vehicle) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% มูลค่า 4,327,080.00 บาท จากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการขนส่งและใช้ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยมี คุณสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ร่วมส่งมอบ ณ ลานพระบิดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 67 ที่ผ่านมา 
รศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า รถโดยสารไฟฟ้ามีมากกว่าผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยยกระดับชีวิตในมหาวิทยาลัยด้วยสภาพแวดล้อมที่สะอาดยิ่งขึ้น และส่งเสริมแนวทาง Sustainability Development แก่นักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้เล็งเห็นความคำคัญในเรื่องนี้ และส่งเสริมด้วยการนำรถโดยสารไฟฟ้ามาใช้ มหาวิทยาลัยไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีอิทธิพลต่อชุมชนและเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับอนาคตในเทคโนโลยีที่ยั่งยืน โครงการริเริ่มนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางเชิงรุกในด้านการศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนและโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งเป็นแบบอย่างสำหรับแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ด้าน คุณสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการนี้ไม่เพียงแต่สนับสนุนความต้องการด้านการขนส่งของมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น คาดว่ารถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดมลพิษทางเสียง และลดต้นทุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมได้เป็นอย่างมาก เชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นแบบอย่างให้สังคมได้เห็นความสำคัญของพลังงานสะอาดและหันมาใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไป