ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือ บจก.แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ สร้างงานวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงแมลงโปรตีนทางเลือกใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยทีมผู้บริหารจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ และ ดร.เทวี มณีรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา กับ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ณ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567