ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เยือน สปป.ลาว กระชับความสัมพันธ์ พร้อมสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาลาวในอนาคต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวจิรัสยา พีรานนท์ อัครราชทูต ผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสถานเอกอัครราชทูต ได้แนะแนวทางให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาลาวเพื่อสอดรับกับสายอาชีพที่ขาดแคลนใน สปป.ลาว
นอกจากนี้ คณะผู้บริหารได้เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อลงนามต่ออายุในบันทึกความเข้าใจทางวิชาการระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาภายใต้ความร่วมมือแบบทวิภาคี โดยมี รศ. ดร.เดชานุราช แสนดวงเดช รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับการเยือนมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตการศึกษา “PSU-Graduate Studies Scholarship” แบบเต็มจำนวน แก่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จำนวน 5 ทุน เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2567และในช่วงค่ำของวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นัดพบศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมถึงเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการส่งเสริมการศึกษาให้นักศึกษาลาวในอนาคตต่อไปอีกด้วย