ข่าวชาวสงขลานครินทร์

รพ.สงขลานครินทร์ อันดับ 1 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับภูมิภาคปี 67 สำรวจโดย Newsweek
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับจากการสำรวจของนิตยสาร Newsweek และ Statista ให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของไทย ประจำปี 2567 (World's Best Hospitals 2024 - Thailand) และเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดอันดับ 1 ในภูมิภาคของไทย ประจำปี 2567 (ไม่รวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล) แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของการรักษา การบริการ และการดูแลผู้ป่วย