ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง.pdf