ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงระบบกันดินบริเวณสระน้ำ อาคารเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบกันดินบริเวณสระน้ำ อาคารเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงระบบกันดินบริเวณสระน้ำ.pdf