ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ ยกระดับ Rankings จากมหาวิทยาลัยภูมิภาค ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นในการวางแผนกลยุทธ์ โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ที่ต่างร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ ความเป็นนานาชาติ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย พร้อมยกระดับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Rankings) มุ่งสู่ระดับแนวหน้าของโลก ด้วยความเป็นฐานรากของมหาวิทยาลัยวิจัยมาอย่างยาวนาน