ข่าวชาวสงขลานครินทร์

THE Asia จัด ม.อ. อันดับ 5 ร่วมมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย อันดับ 401-500 ของเอเชีย ในปี 2024
Times Higher Education (THE) ประเทศอังกฤษ ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเซีย ประจำปี 2024 (Times Higher Education Asia University Rankings 2024) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับ 5 ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย อยู่ในกลุ่มอันดับ 401-500 ของเอเชีย
Times Higher Education University Rankings 2024 จัดอันดับโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดคุณภาพ 5 ด้าน คือ 
1. Research quality 30%
2. Research environment 28%
3. Teaching 24.5%
4. Industry 10% 
5. International outlook 7.5%  รายละเอียอดเพิ่มเติม : https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/regional-ranking