ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะวิทย์ ม.อ. จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 รำลึกถึงครูผู้ไร้ลมหายใจ อุทิศร่างเป็นตำราแก่การศึกษา
หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อรำลึกถึงครูผู้ไร้ลมหายใจ ผู้อุทิศร่างเป็นตำราให้เป็นวิทยาทานแก่การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และคณะต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงแพทย์เฉพาะทางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และแพทย์จากทั่วประเทศ จำนวน 173 ร่าง โดยมี พระครูอาทรวรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส รศ. ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ เป็นผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. พร้อมด้วย นายอำนวย พิณสุวรรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายจรูญวิทย์ ภักภิรมย์ ปลัดอำเภอหาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และญาติของอาจารย์ใหญ่จากทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วม ณ เมรุวัดคลองเรียน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 67 ที่ผ่านมา
หลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) จะนำร่างอาจารย์ใหญ่ไปฌาปนกิจตามวัดต่าง ๆ ในพื้นที่หาดใหญ่ จากนั้นทางหลักสูตรจะประสานงานไปยังญาติอาจารย์ใหญ่ในการรับอัฐิต่อไป 
สำหรับการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ เอื้อประโยชน์ให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้โครงสร้างร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์อย่างแท้จริง ส่งผลให้การแพทย์ไทยพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพราะนอกจากเป็นการเรียนรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์แล้ว ผู้อุทิศร่างกายยังเป็นครูผู้ให้การฝึกอบรมทักษะการช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือการผ่าตัดขั้นสูง ถึงแม้วิทยาการในปัจจุบันจะก้าวหน้าสักเพียงใดก็ไม่สามารถสร้างตำราเรียนอื่นมาทดแทนร่างกายมนุษย์ได้ โดยร่างของผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา จะได้รับการประกอบพิธีทางศาสนาหลังผ่านการเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยพิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติ