ข่าวชาวสงขลานครินทร์

‘สงขลานครินทร์’ อันดับ 1 ใน 4 สาขาวิชาโดดเด่น อันดับ 6 มหาวิทยาลัยในไทย จัดโดย SCImago
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยและความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการบนฐานข้อมูล Scopus ในระดับนานาชาติ โดย SCImago Institutions Ranking (SIR) 2024 โดยอยู่ในอันดับ 6 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย อันดับ 365 ของเอเชีย และอันดับ 1,159 ของโลกSCImago Institutions Ranking 2024 ยังได้จัดอันดับคะแนนทางสังคมด้าน Societal Rank ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับ 4 ของประเทศ อันดับ 163 ของเอเชีย และอันดับ 799 ของโลก ขณะที่การจัดอันดับด้านการวิจัย Research Rank อยู่ในอันดับ 6 ของประเทศ อันดับ 325 ของเอเชีย และอันดับ 1,305 ของโลก ในส่วนของคะแนนด้านนวัตกรรม Innovation Rank อยู่ในอันดับ 11 ของประเทศ อันดับ 1,032 ของเอเชีย และอันดับ 2,092 ของโลก


นอกจากนั้น เมื่อแยกเป็นรายสาขาวิชาแล้ว ยังพบว่ามีหลายสาขาวิชาที่มีคุณภาพอยู่ในอันดับต้นของประเทศไทย ได้แก่สาขาวิชาหลัก จำนวน 18 สาขา ประกอบด้วย
สาขา Economics, Econometrics and Finance อันดับ 3
สาขา Social Sciences อันดับ 3
สาขา Agricultural and Biological Sciences อันดับ 5
สาขา Computer Science อันดับ 5
สาขา Earth and Planetary Sciences อันดับ 5
สาขา Energy อันดับ 5
สาขา Business, Management and Accounting อันดับ 6
สาขา Dentistry อันดับ 6
สาขา Medicine อันดับ 6
สาขา Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics อันดับ 6
สาขา Arts and Humanities อันดับ 7
สาขา Chemistry อันดับ 7
สาขา Physics and Astronomy อันดับ 7
สาขา Veterinary อันดับ 7
สาขา Engineering อันดับ 8
สาขา Environmental Science อันดับ 8
สาขา Mathematics อันดับ 9
สาขา Biochemistry, Genetics and Molecular Biology อันดับ 10และสาขาวิชาย่อย จำนวน 28 สาขา ประกอบด้วย
สาขาย่อย Atmospheric Science อันดับ 1
สาขาย่อย Oceanography อันดับ 1
สาขาย่อย Ocean Engineering อันดับ 1
สาขาย่อย Geography, Planning and Development อันดับ 1
สาขาย่อย Food Science อันดับ 2
สาขาย่อย Forestry อันดับ 2
สาขาย่อย Literature and Literary Theory อันดับ 2
สาขาย่อย Otorhinolaryngology อันดับ 2
สาขาย่อย Cardiology and Cardiovascular Medicine อันดับ 3
สาขาย่อย Critical Care and Intensive Care Medicine อันดับ 3
สาขาย่อย Education อันดับ 3
สาขาย่อย Aquatic Science อันดับ 4
สาขาย่อย Gastroenterology อันดับ 4
สาขาย่อย Surgery อันดับ 4
สาขาย่อย Animal Science and Zoology อันดับ 5
สาขาย่อย Plant Science อันดับ 5
สาขาย่อย Epidemiology อันดับ 5
สาขาย่อย Obstetrics and Gynecology อันดับ 5
สาขาย่อย Oncology อันดับ 5
สาขาย่อย Pediatrics, Perinatology and Child Health อันดับ 5
สาขาย่อย Psychiatry and Mental Health อันดับ 5
สาขาย่อย Radiology, Nuclear Medicine and Imaging อันดับ 5
สาขาย่อย Ecology, Evolution, Behavior and Systematics อันดับ 6
สาขาย่อย Sociology and Political Science อันดับ 6
สาขาย่อย Civil and Structural Engineering อันดับ 8
สาขาย่อย Biomedical Engineering อันดับ 9
สาขาย่อย Industrial and Manufacturing Engineering อันดับ 9
สาขาย่อย Public Health, Environmental and Occupational Health อันดับ 9ทั้งนี้ SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็นการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus

  รายละเอียอดเพิ่มเติม : https://www.scimagoir.com/rankings.php