ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ Guangdong University of Technology (GDUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน มุ่งพัฒนาทักษะสมรรถนะสากลแก่นักศึกษา
ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ. ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 13 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างสองสถาบัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และพัฒนาสมรรถนะสากล ณ Guangdong University of Technology (GDUT) มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อระหว่างวันที่ 14-20 เมษายน 2567
สำหรับการเดินทางไปเยือนในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก GDUT มีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมของจีน ผ่านรูปแบบการเข้าห้องเรียน ได้แก่ วัฒนธรรมการชงชา การเล่นเครื่องดนตรีจีน (Guqin) ศิลปะจิตรกรรมฝาผนัง และกิจกรรมทัศนศึกษา ได้แก่ หอสมุด หอประวัติ และห้อง Labs of IC Design ของ GDUT ทัศนศึกษาหมู่บ้านเมืองเก่า (Yongqingfang) พิพิธภัณฑ์เมืองกว่างตุ้ง (Guangdong Provincial Museum) และพิพิธภัณฑ์สุสานตระกูลฮั่นทางตอนใต้ (Southern Han Mausoleums Museum) โดยมีนักศึกษาจีนเป็นอาสาสมัครดูแลคณะอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ นักศึกษา ม.อ. ยังได้จัดกิจกรรม Thai Cultural Workshop แก่นักศึกษาจีน เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ของ ม.อ. และนำเสนอวัฒนธรรมไทย อาทิ การไหว้และการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในประเพณีวันสงกรานต์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ในวันที่ 17 เมษายน 2567 ทั้งสองสถาบันได้ร่วมกันจัดงานแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม “Sino-Thai Carnival” โดยนักศึกษา ม.อ. ได้จัดเตรียมและนำเสนอการแสดงวัฒนธรรมไทย จำนวน 6 การแสดง ได้แก่ เทริด ปันจักสีลัต กีปัสเปอร์ซา ดิเกร์ฮูลู ระบำรับขวัญข้าว และการแสดงฟินนาเล่ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น ได้รับความสนใจและเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากแก่ผู้บริหารและผู้เข้าชม