ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้ง ณ ห้องอบรม ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้ง ณ ห้องอบรม ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้ง ณ ห้องอบรม ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ.pdf